Dom wielorodzinny w Katowicach - PREFABRYKACJA

Miejsce budowy: Katowice
Technologia wykonania: keramzytobeton
Stan docelowy: atan surowy zamknięty
Termin rozpoczecia inwestycji: listopad 2011r.
Planowany termin zakończenia: lipiec  2013.r.

TECHNOLOGIA I KONSRUKCJA


Ściany: Ściany zewnętrzne i wewnętrzne: prefabrykacja keramzytobetonowa
Strop: Strop nad pietrem - żelbetowy monolityczny, Strop nad parterem - żelbetowy monolityczny
Dach: Dwuspadowy, więźba tradycyjna drewniana, dachówka cementowa BRAAS